Delivery Information

Rozvoz a dodání objednávek :

Záměrem Kebab online je dodat objednané produkty obratem, tj. bez zbytečných odkladů. Doba dodání je max. do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže Kebab online nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu.

 

Cena rozvozu

Do tří kilometrů od provozovny je rozvoz zdarma, každý další započatý kilometr směrem k zákazníkovi dle mapy je účtován částkou 20,- Kč. Rozvoz je prováděn v obvodech Prahy 1, 2, 4, 5, 6, jinak pouze v případě objednávky nad 1.500,- Kč, či uzavření zvláštní dohody ke konkrétní objednávce. Obecně není určena maximální výše objednávky v Kč. V případě komplikace budete telefonicky vyrozuměni.