Terms & Conditions

Předmětem činnosti Kebab online je prodej, výroba a následný rozvoz produktů, jejichž aktuální nabídka je uvedena na webové stránce www.kebabonline.cz, nebo dalších produktů v případě speciální objednávky. Informace o provozovateli viz www.kebabonline.cz

 

Otevírací doba a rozvoz :

 

Aktuálně provozovna:  Tashkent Kebab, U Santošky 835/8, 150 00 Praha 5

Otvírací doba:            Pondělí -           Pátek               :           10:00 - 21:00
Sobota -           Nedele             :           11:00 - 21: 00

Objednávky tj. telefonické a on-line se přijímají za a) v otevírací době a za b) dále maximálně do 22.00 hod. každý den. Kebab online si vyhrazuje právo stanovit minimální výši objednávky určené k rozvozu, tj. rozvoz objednávek bude realizován pouze při objednávce od 199,- Kč. Možno platit v hotovosti, gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner), nebo platbou on-line předem, viz www.kebabonline.cz. Kebab online si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet.

V provozovně, ani při rozvozu nelze prozatím až do dovolání platit kartou.

Odběratel, tj. zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. V případě větší objednávky např. nad 1.000,- Kč, nebo při mimořádných příležitostech, si Kebab online vyhrazuje právo platby pouze předem on-line.

Rozvozci (doručovatelé produktů) z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 2.000,- Kč v hotovosti, Při platbě mimo provozovnu předem prosím ohlašte, že budete platit vyšší bankovkou než je 1000,-Kč. Veškeré platby jsou prováděny pouze v české měně (CZK). Ceny produktů jsou včetně DPH, Cena obalů je počítána zvlášť, taktéž včetně DPH. Pokud jsou nabízené produkty dočasně vyprodány. bude vám nabídnuta alternativa. Samostatně se nápoje se rozváží pouze, pokud by jejich cena v jedné objednávce činila nejméně 199,- Kč, jinak jsou rozváženy, pokud objednávka činí nejméně 199,- Kč.

 

Rozvoz a dodání objednávek :

Záměrem Kebab online je dodat objednané produkty obratem, tj. bez zbytečných odkladů. Doba dodání je max. do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže Kebab online nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu.

 

Cena rozvozu

Do tří kilometrů od provozovny je rozvoz zdarma, každý další započatý kilometr směrem k zákazníkovi dle mapy je účtován částkou 20,- Kč. Rozvoz je prováděn v obvodech Prahy 1, 2, 4, 5, 6, jinak pouze v případě objednávky nad 1.500,- Kč, či uzavření zvláštní dohody ke konkrétní objednávce. Obecně není určena maximální výše objednávky v Kč. V případě komplikace budete telefonicky vyrozuměni.

 

Způsob a možnosti oprávněné reklamace:

Kebab online doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na provozovnu, kde byla objednávka uskutečněna. Telefonický kontakt viz www.kebabonline.cz. Pokud není dodržena kvalita, či je dovezen produkt v rozporu s objednávkou, bude taktéž nabídnuta výměna za nový produkt, nebo sleva z příští objednávky. Produkt lze reklamovat pouze v den, kdy byl zakoupený. Reklamace prosím řešte ihned telefonicky, nebo na objednávkový email dané provozovny, viz www.kebabonline.cz.

Reklamace vyřizujeme pouze v průběhu otevírací doby, nebo obratem po dodání objednaného produktu, pokud by byl dovezen po skončení otevírací doby. Pro nahlášení reklamace si připravte Vaši účtenku, kterou jste obdrželi od řidiče, případně číslo objednávky. Pro vyřízení reklamace budeme potřebovat nahlásit číslo účtenky. Reklamované zboží Vám nemůžeme vyměnit, ani zlevnit pokud nepředložíte účtenku. Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval, že zboží, které obdržel, je to co si objednal. Pokud zákazník obdrží jiný produkt, než si objednal a nechce ho, bude mu co nejrychleji dodán objednaný produkt, čímž není dotčena možnost slevy na již dodaný produkt. Chybí-li na dodaném produktu přídavek, který si objednal, je nutno zaplatit pouze dodaný produkt, nikoliv nedodaný přídavek. Reklamovat lze pouze objednávky, resp. produkty, které byly zakoupeny v den reklamace.

Rozvozce je povinen Vám vydat vytištěnou účtenku, pokud toto neučiní, nemáte povinnost za dodané produkty zaplatit. V rámci součinnosti Vás žádáme o přepočítání vrácené částky.

Potvrzením a odesláním objednávky nebo sdělením při telefonické objednávce dáváte souhlas k dalšímu využití Vámi uvedených osobních údajů za účelem registrace v zákaznické databázi a zasíláním pravidelných aktualit, nebo e-mailů s nabídkou aktuálních akcí a kampaní. 


out-of-court settlement


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz